färrdig logo

Skatteplanera på bästa sätt, vi ger dig metoderna

Genom att utnyttja olika typer av skattemässiga fonder och jobba aktivt med andra metoder kan du se till att behålla dina vinstmedel i företaget till låg eller ingen beskattning. För att kunna skatteplanera effektivt är det viktigt att känna till vilka regler som finns och hur olika instrument kan användas på ett ansvarsfullt sätt. Vi hjälper dig välja alternativ som sänker din beskattning, omfördelar din inkomst eller skjuter skatten framåt i tiden. Syftet med skatteplanering är att hitta de bästa förutsättningarna för ditt företag, så du inte ska behöva betala mer i skatt än vad lagen kräver.
Det svenska skattesystemet delar in inkomster i arbetsinkomster och kapitalinkomster. Genom reglerna om räntefördelning och de så kallade 3:12-reglerna bestäms hur stor del du kan beskatta lägre som kapitalinkomst – men det kan vara klokt att ta fram så stora arbetsinkomster att du säkerställer dina sociala förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och pension från samhället.

Vi hjälper dig skatteplanera i:

  • Expansionsfond
  • Periodiseringsfond
  • Överavskrivning
  • Räntefördelning

Gör rätt avdrag och använd vinsten klokt

Skatteplanering handlar om att se till hur du på bästa sätt kan använda vinsten i ditt företag, på vilket sätt du kan ta ut pengarna för privat bruk och hur du kan behålla andra delar i företaget. Vi hjälper dig reda ut vilka verktyg som är bäst lämpade för din verksamhet och kan även identifiera vilka tillgångar och löpande kostnader du har som du kan göra avdrag för. Våra rådgivare kan också ge dig stöd kring beslut kring inköp och vilka konsekvenser eller fördelar det kan ha för företaget.

De olika verktygen för skatteplanering:

Räntefördelning
Vi hjälper dig se till att din vinst kan beskattas som räntefördelning, och därmed inkomst av kapital med skatt på ca 30%, istället för inkomst av näringsverksamhet där skatten ofta ligger på 48-68%.

Periodiseringsfond
Här kan du skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten till ett senare år, eller för att jämna ut företagets resultat över åren. Vi hjälper dig sätta av pengar efter eventuell räntefördelning, och få avdrag på 30 procent på överskottet.

Expansionsfond
Vid överskott efter räntefördelning och periodiseringsfond kan du även utnyttja expansionsfond. Här hjälper vi dig sätta av pengar som ger möjlighet att utöka verksamheten med medel som beskattats med bolagsskatt, dvs. drygt 20 procent.

Överavskrivning
Vi hjälper dig göra skattemässiga avskrivningar på inventarier som överstiger den ekonomiska livslängden, vilket gör att du kan minska vinstskatten för året.

Skatteplanering för aktiebolag

En viktig frågeställning för dig som driver ett litet aktiebolag är hur du kan optimera effekten av uttag av vinstmedel för privat bruk. Din rådgivare kan skräddarsy ett paket som passar just ditt företag, med låg beskattning där du kan ta ut rätt lön och göra rätt avdrag i ditt bolag. Till exempel är det mycket vanligt med olika former av avdragsgilla förmånspaket. Den optimala planeringen leder till att du kan ta ut större vinst – och här får du självklart även hjälp att göra rätt aktieutdelningar.