färrdig logo

Fullskalig årsredovisning eller ett förenklat årsbokslut
- Vi gör det rätt

Det är många aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa att bokslutet blir korrekt, oavsett om du behöver göra ett förenklat årsbokslut eller en omfattande årsredovisning. Hos oss får du en personlig rådgivare med specialistkompetens inom redovisning som kan hjälpa dig att nå dina mål oavsett vart du befinner dig i landet.
Förutom sammanställningen med utgångspunkt i din löpande bokföring kan även vi exempelvis hjälpa till med eventuella bokslutstransaktioner, justering och placering av eventuell vinst, samt fastslå hur mycket pengar som ska delas ut till bolagets ägare. Behöver du särskild skatterådgivning i samband med bokslutet hjälper vi självklart även till med det.

STANS PROFFSIGASTE BOKSLUT - SÅ HJÄLPER VI DIG

När ditt företags verksamhetsår är över ska all ekonomisk historik avslutas i ett bokslut. För att sammanställa din löpande bokföring så gör vi en slutlig redovisning och analyserar hur det gått för företaget under året. Omfattningen av ett boslut skiljer sig mellan storleken och formen på ett företag, men vi ser till att dina siffror hamnar rätt. Det är inte bara ett redovisningsdokument, det är underlaget för företagets utveckling i framtiden.

 • Ett möte mellan dig och din personliga rådgivare där ni tar fram den viktigaste informationen i ditt bokslut.
 • Mötet kommer till stora delar handla om hur du når dina ekonomiska mål.
 • Auktoriserade konsulter inom redovisning och lön som hjälper dig med alla frågetecken inom skatt, ekonomi och lön.
 • En kvalitetssäkrad bokslutsrapport.

CHECKLISTA

För att vi ska kunna upprätta ett korrekt bokslut behöver vi få tillgång till underlag och information som rör ditt företag. Vi listar här de dokument och material som är bra att ha ordning på innan vi börjar.

1. Ändrade regler för byråanstånd för Inkomstdeklaration 1
För att kunna utföra vårt uppdrag med inkomstdeklaration på ett bra sätt åt dig som kund, behöver din rådgivare bli deklarationsombud.

2. Viktiga datum för bokslut
Du som redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska lämna momsredovisningen den 27 februari 2023. Driver du handelsbolag ska momsredovisningen alltid lämnas i februari året efter beskattningsåret i fråga för helårsredovisning.

4. Kompleterande material

 • Årsbesked från t.ex. banker och ekonomiska föreningar
 • Förtryckt deklarationsblankett.
 • Övriga deklarationsuppgifter, t.ex. anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete, m.m.

3. Material som behövs

 • Beslut om debiterad preliminärskatt för beskattningsåret.
 • Slutlig skattsedel för senaste året.
 • Samtliga verifikationer och eventuell egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot.
 • Förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per den 31 december föregående år.
 • Underskrivna inventeringslistor per den 31 december föregående år.
 • Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.

Som kund hos oss kan du alltid lämna ditt material digitalt

Med tanke på situationen i samhället kring pågående lågkonjuktur önskar vi få tillgång till material för bokslut och deklaration så snart det är möjligt. Vi  behöver vi säkerställa att materialet kommer in till oss så att vi kan leverera i tid till dig som kund.
Vi vill alltid träffa våra kunder i fysiska möten, men när vi har begränsad möjlighet till det så är vi måna om att du som kund ändå ska kunna lämna in ditt bokföringsmaterial till oss. Alla kunder hos oss kan lämna in sitt material digitalt. För att få information och hjälp kring hur, vänligen kontakta din rådgivare. Din rådgivare har självklart lösningar även för dig som inte har möjlighet att lämna ditt material digitalt.