färrdig logo
Blogg

Vi har alltid senaste nytt om vad som sker i redovisningsvärlden!

2020

Regeringen föreslår att flera corona-åtgärder förlängs

Regeringen har i veckan lämnat förslag på förlängningar av fler av de åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin.

Förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021. 
 
-Förlängd korttidspermittering
Korttidspermitteringen kan idag bevilas som längst i nio månader i följd. Regeringen föreslår nu att den tidsgränsen tillfälligt tas bort fram till 30 juni 2021. De permitteringar som beviljats under 2020 kommer alltså kunna förlängas med upp till 7 månader, eller som längst till 30 juni 2021.
Ha i åtanke att förläningarna kombineras med en striktare hantering för att undvika att stöden missbrukas.
 
-Omställningsstöd i tre månader till
Omställningsstödet föreslås förlängas så att det kan sökas från augusti- oktober 2020.
Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50% av omsättningen under den perioden jämfört med samma period 2019.
Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare föreslås förlängas för perioden augusti-oktober 2020.
 
-Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.
 
-Lättnader i a-kassan för företagare
Förslaget innebär att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även under 2021.
Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. I juni 2020 beslutade regeringen även om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.
 
Läs mer om förslagen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/

ELTs Nyhetsbevakning

There are no entries for this period.