färrdig logo
Blogg

Vi har alltid senaste nytt om vad som sker i redovisningsvärlden!

Regeringen föreslår att flera corona-åtgärder förlängs

Regeringen har i veckan lämnat förslag på förlängningar av fler av de åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin.

Förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021. 
 
-Förlängd korttidspermittering
Korttidspermitteringen kan idag bevilas som längst i nio månader i följd. Regeringen föreslår nu att den tidsgränsen tillfälligt tas bort fram till 30 juni 2021. De permitteringar som beviljats under 2020 kommer alltså kunna förlängas med upp till 7 månader, eller som längst till 30 juni 2021.
Ha i åtanke att förläningarna kombineras med en striktare hantering för att undvika att stöden missbrukas.
 
-Omställningsstöd i tre månader till
Omställningsstödet föreslås förlängas så att det kan sökas från augusti- oktober 2020.
Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50% av omsättningen under den perioden jämfört med samma period 2019.
Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare föreslås förlängas för perioden augusti-oktober 2020.
 
-Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.
 
-Lättnader i a-kassan för företagare
Förslaget innebär att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även under 2021.
Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. I juni 2020 beslutade regeringen även om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.
 
Läs mer om förslagen här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/

Läs hela inlägget »

Srf konsulterna

 • Rekordstor minskning av utsläpp

  27 februari 2021 20:01 – Srf konsulterna
  Transportstyrelsen och Trafikverket visar en rekordstor minskning av koldioxidutsläpp under 2020 från nya batteri- och laddhybridbilar, vilka utgör var tredje nybilsregistrering. Samtidigt har de icke laddbara bilarna blivit energieffektivare.
  Läs mer
  Inlägget Rekordstor minskning av utsläpp dök först upp på Srf konsulterna.
 • Krav på skulder

  27 februari 2021 19:50 – Srf konsulterna
  Kronofogden verkställer utmätning och för att kunna vara med vid utmätning av någon som får tillbaka på skatten, ska en komplett ansökan om verkställighet skickas till myndigheten. Dessa datum gäller.
  Läs mer

  Inlägget Krav på skulder dök först upp på Srf konsulterna.
 • Nytt EU-bidrag till SME

  27 februari 2021 11:50 – Srf konsulterna
   EUIPOs SME Fund ger en ny möjlighet för små och medelstora företag (SME) att söka bidrag vid ansökan om att registrera ett varumärke eller en design i hela EU eller bara i Sverige.
  Läs mer
  Inlägget Nytt EU-bidrag till SME dök först upp på Srf konsulterna.
 • Ekobrott under 2020

  27 februari 2021 11:30 – Srf konsulterna
  Ekobrottsmyndigheten redovisar i sin årsredovisning en mindre ökning av lagförda personer jämfört med 2019. Genomsnittlig handläggningstid är 239 dagar, ex har momsbedrägerier krävt betydande insatser.
  Läs mer
  Inlägget Ekobrott under 2020 dök först upp på Srf konsulterna.
 • IMY:s utfärdade sanktionsavgifter

  27 februari 2021 10:28 – Srf konsulterna
  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade under 2020  om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt dataskyddsförordningen, GDPR.
  Läs mer
  Inlägget IMY:s utfärdade sanktionsavgifter dök först upp på Srf konsulterna.